Sledujte nás na Facebook-u. Sledujte nás na Instagram-e.

Si za mňa zodpovedný - 10 dôležitých rád pre majiteľov psa

Motto:

„Každé zviera má právo na pozornosť, starostlivosť a ochranu človeka“

Všeobecná deklarácia práv zvierat Medzinárodnej ligy práv zvierat, október 1978

Desať dôležitých rád pre chovateľov psov:

1. Nikdy si nezaobstaraj psíka na základe unáhleného, impulzívneho rozhodnutia.

Uvedom si, že psík je na celý život (priemerný vek doma chovaného psíka je cca 13 rokov!). Mať psíka – to chce veľa lásky, času, odriekania, trpezlivosti a prispôsobovania sa.

2. Ak už sa pre psíka rozhodneš, dobre si zváž aké plemeno podľa veľkosti a povahových vlastností bude pre teba najvhodnejším partnerom.

Ber do úvahy veľkosť bytu – domu, množstvo času ktorý môžeš psíkovi venovať, finančné možnosti súvisiace s chovom.

Finančné náklady budú predstavovať minimálne psí kútik s ležoviskom, krmivo – granule ( pes nie je prasiatko – nežerie pomyje), kŕmne doplnky, zdravotná starostlivosť, poplatky za registráciu, psie vybavenie (obojok, vodítko , košík), psia hygiena.

Predtým, ako si zaobstaráš psíka pouvažuj, či nebude lepšie dať šancu zvieratku z útulku. Tieto zvieratká bývajú mimoriadne vďačné a verné.

3. Ak si už psíka zaobstaráš, buď zodpovedný a ohľaduplný k svojmu okoliu, susedom.

Dbaj, aby psík nebol nadmerne hlučný (najmä v bytovke), nerušil susedov štekaním, nebýval príliš dlho sám doma. Venujte psíkovi veľa času najmä v prvých mesiacoch Vášho spolužitia. Je to nenahraditeľná investícia na vytvorenie vzájomného pozitívneho vzťahu, ale aj vzťahu k okoliu.

4. Zaobstaraj si pre svojho psíka „občiansky preukaz“, teda PET-pas a daj ho začipovať.

Registrácia a označenie zvieratka je dôležitá aj pri návrate strateného (zabehnutého) psíka.

Registrácia a evidencia psa je povinnosť každého chovateľa a vyplýva zo zákona.

5. Zabezpeč pre zvieratko potrebnú veterinárnu starostlivosť.

Nezabúdaj na povinnú vakcináciu proti besnote a ostatným infekčným ochoreniam a minimálne dva razy ročne aj na odčervenie psíka.

Poraď sa čo najskôr s veterinárom o sterilizačnom alebo kastračnom zákroku. Uvedom si koľko je psíkov „bezdomovcov“. Všade, kde by si umiestnil nové šteniatko, mohlo by nájsť nový domov zvieratko z útulku alebo z mestskej karantény, kde sú utrácané.

6. Nauč svojho psíka poslúchať a reagovať na bežné, základné povely.

Uľahčíš tým život sebe aj psíkovi. Pamätaj, že surové tresty sú hlúpe a ničomu neprospievajú. Mnohému nevhodnému správaniu sa môžeš predísť dôsledným a predvídavým zaobchádzaním, priateľským spôsobom (prístupom) tréningu, pochvalou, pozorným dozeraním a realistickým očakávaniami „výkonov“. Druh výcviku vyberaj citlivo – na základe individuality svojho psíka. Psík musí pociťovať z výcviku radosť a chápať ho ako hru.

7. Na verejných priestranstvách, ktoré nie sú označené ako plochy na voľný pohyb psov, veď svojho psíka na vodítku.

Tam, kde je povinnosť vodiť psíka s náhubkom, dodržiavaj aj toto pravidlo. Voľný pohyb psov v meste je povolený len v psích kútikoch. Žiadajte mesto o vytvorenie viac psích kútikov.

8. Nauč svojho psa vyšpiniť sa na rovnaké miesto a vždy ho pochváľ a odmeň.

Začni s učením kým je ešte šteniatko.

9. Ak sa tvoj psík vyšpiní na verejnom priestranstve, zozbieraj trus do vrecka a zahoď do koša na to určeného, alebo do koša na komunálny odpad.

Prispeješ tak k udržiavaniu čistoty v meste a k udržiavaniu dobrých medziľudských vzťahov medzi psíčkarmi a nepsíčkarmi.

10. Pravidelné cvičenie tvojho psíka je dôležité pre jeho duševnú aj fyzickú pohodu.

Zabezpeč, aby bol aspoň raz za deň na dlhej prechádzke – okrem bežného venčenia.

Ak musí byť psík dlhší čas sám doma, je nutné ísť s ním predtým na dlhšiu prechádzku, je potrebné zabezpečiť mu prístup k dostatočnému množstvu vody, prístup k ležovisku a odpratať z jeho okolia rizikové predmety. Nikdy nenechávaj psíka samého v aute, predovšetkým v lete, ani keď je auto v tieni !!!

NA ZÁVER :

Ak nemáš chovateľské ambície, ale máš dušu a zachránený život má pre teba väčšiu cenu ako súťažné poháre, adoptuj si zvieratko z útulku. Čakajú ich tam stovky so smutnými očkami – bez lásky – na novú šancu, nový domov. Zároveň takto odmietneš podporiť komerčné rozmnožovanie. Týmto činom získaš toho najvernejšieho priateľa na celý život !

01000_main.jpg
U psej matere - Ranč Korňa © 2009 | Všetky práva vyhradené