Sledujte nás na Facebook-u. Sledujte nás na Instagram-e.

Upozornenie

Upozornenie pre obce:

1.11.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 342 /2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Chceme Vás upozorniť najmä na znenie § 22 odseky 8 a 9:

8. Obce sú povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce.

9. Odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba1 odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. ap)."

Obciam v tejto súvislosti ponúkame možnosť uzavrieť s naším Občianskym združením U psej matere Kysuce – ranč Korňa zmluvu o odchyte túlavých zvierat.

Kontakt: Miriam Murčová – predsedníčka OZ

Tlf. 0944399650

Článok v Sme.sk

U psej matere - Ranč Korňa © 2009 | Všetky práva vyhradené