Sledujte nás na Facebook-u. Sledujte nás na Instagram-e.

Prevzatie

Prevzatie zvieraťa od súkromných osôb

Ak sa vyskytne situácia, keď sa už nemôžete postarať o svoje zviera, naše Občianske združenie je ochotné ho prijať po splnení nasledovných podmienok:

1. Zviera musí mať platný očkovací preukaz, očkovanie proti besnote a ďalším chorobám nesmie byť staršie ako 6 mesiacov

2. Zviera musí byť začipované. Ak ide o zviera s preukazom pôvodu, je pôvodný majiteľ povinný odovzdať aj preukaz pôvodu. V opačnom prípade musí zviera mať medzinárodný pet-pas

3.Pôvodný majiteľ musí poskytnúť kvalitnú stravu (nie tesco granule!) pre zviera na dobu minimálne 2 mesiace (môžu byť granule zn. pedigree, alebo chapi, prípadne kvalitnejšie), alebo zaplatiť sumu zodpovedajúcu nákladom na stravu na dobu minimálne 2 mesiace, v závislosti od veľkosti zvieraťa 30– 60 eur.

Poplatky:

V závislosti od veľkosti zvieraťa a dátumu posledného očkovania zaplatí pôvodný majiteľ zvieraťa sumu 80 až 150 eur na náklady spojené s povinným veterinárnym vyšetrením, prípadným očkovaním (ak je očkovanie staršie ako 6 mesiacov), nákladmi na pet-pas, sterilizáciou a nákladmi na ustajnenie zvieraťa.

Záverečné ustanovenie:

Pôvodný majiteľ musí pri odovzdaní zvieraťa priniesť platný očkovací preukaz, alebo pet-pas, a preukaz pôvodu zvieraťa, ak ide o zviera s PP. Pôvodný majiteľ musí pri odovzdaní zvieraťa podpísať Preberací protokol Občianskeho združenia, ktorým sa vzdáva všetkých právnych nárokov na odovzdávané zviera.

U psej matere - Ranč Korňa © 2009 | Všetky práva vyhradené