Sledujte nás na Facebook-u. Sledujte nás na Instagram-e.

Virtuálna adopcia

Čo je to virtuálna adopcia???

Virtuálna adopcia je skvelý spôsob, ako pomôcť psom v útulkoch aspoň na diaľku, a tým aj útulkom zvládať mesačné náklady na starostlivosť o psov.

Niektoré útulky na Slovensku nemajú príspevky od mesta a celú prevádzku financujú iba z príspevkov darcov a v neposlednom rade zo svojich vlastných príjmov, ako fyzické osoby.

Dôvod, prečo mesto neprispieva, môže byť ten, že útulok prevádzkuje Občianske združenie a v pravom zmysle slova nejde o oficiálny útulok, ale o súkromný azyl psov na vlastnom, či zapožičanom pozemku. Takýto azyl nemá ani nárok financie od mesta pýtať, hoci mesto, či obec s tichým súhlasom takúto prevádzku toleruje lebo im je ku prospechu – stará sa namiesto mesta/obce o opustené psy. Čiže preberá im, zo zákona, danú povinnosť. Avšak prípadná snaha zapojiť príslušnú obec do finančnej spoluúčasti je celkom márna. Žiadna obec nevydá ani euro, keď nemusí. A v tomto prípade nemusí a my musíme byť radi, že nás nechá v pokoji pracovať a pomáhať.

Máte veľmi radi psíkov, túžite mať psíka, alebo chcete pomôcť psíkovi v núdzi - ale nie je to u vás možné – z akýchkoľvek dôvodov?

Ponúkame Vám možnosť virtuálnej adopcie psíka z nášho útulku. Stačí, keď si vyberiete, ktorý psík sa Vám páči, ktorý Vás chytil za srdiečko a môžete sa stať jeho „adoptívnym rodičom“.

Pravidelne potom prispievate na havkáča a jeho potreby. Za to dostanete certifikát virtuálneho adoptéra.

Patronát/Virtuálna adopcia nie je časovo obmedzená, kedykoľvek na Vaše želanie môže byť ukončená.

Ako sa stať patrónom?

-Virtuálnym adoptérom môže byť fyzická osoba ale aj firma, pričom platí, že môžete mať adoptovaných aj viacerých psíkov a naopak jedného psíka si môže adoptovať aj viac ľudí.

Adopter si vyberie zo stránky útulku psíka, ktorého by chcel virtuálne adoptovať a osloví mailom útulok merien.murcova@gmail.com, ktorému ponúkne túto pomoc. Virtuálny adoptér si zväčša sám vyberie sumu, ktorou chce mesačne na psíka prispievať. Mala by to byť suma, ktorá mu nespôsobí problémy v jeho mesačných nákladoch. Na všetkých podrobnostiach sa dohodne s útulkom.

Tie sumy sú dosť malé – od 5 do ... eura, zvyčajné ide o 10, 15, 20 euro a povedzme si úprimne – z tých tisícov fanúšikov na stránkach OZ-tiek a na psích stránkach, si takmer každý zarábajúci môže dovoliť virtuálne adoptovať psíka. I keby šlo o sumu 5 eur, môžu byť na jedného psíka aj dvaja, traja virtuálni adoptéri. Čo je 5 eur pre Vás? Jedno posedenie večer na kofole? A pre nás? 1 vakcína alebo pri 20tich adoptéroch 2 sterilizácie, či 5 vriec granulí. V útulku sa ráta každé euro.

Virtuálny adoptér/ patrón ktorý sa rozhodne prispievať na financovanie psíka dostane ako odmenu certifikát kde bude uvedené jeho meno a meno psíka ktorého financuje. Certifikát sa patrónový zašle na e-mail.

Bankové spojenie

č. účtu: 0314092024/0900

IBAN: SK 05 09000 000 000 314092 024

BIC (SWIFT): GIBASKBX

názov účtu: Slovenská sporiteľňa, Čadca

200601_certifikát.png
U psej matere - Ranč Korňa © 2009 | Všetky práva vyhradené