Sledujte nás na Facebook-u. Sledujte nás na Instagram-e.

Otvorený list MVDr. Zoltána Tatarku ministerstvu pôdohospodárstva

Otvorený list MVDr. Zoltána Tatarku ministerstvu pôdohospodárstva

Vážená pani hovorkyňa.

Pred istým časom som si dovolil osloviť Vás s ponukou a návrhom na riešenie situácie, ktorá sa pretriasala v médiách a vyvolala isté názory na situácii v chove a držaní psov. Nereagovali ste a len Vy viete prečo. To je už za nami.

Dnes som v TV počul a v tlači čítal Vašu obhajobu pripravovaného zákona o chove psov.

Chápem, že aj vo Vašom povolaní platí porekadlo : "Čí chlie b ješ, toho pieseň spievaj...", ale napriek tomu si myslím, že aspoň verejnosť by sa nemala zavádzať, ak už nemám použiť expresívnejšie slovo...

Ako hovorkyňa a a verejná obhajkyňa daného návrhu mi snáď budete vedieť odpovedať na niekoľko otázok. Myslím, že ako občan a volič mám na tieto odpovede nárok. Nebojte sa, veľa ich nebude.

1., V čom je zlý zákon z roku 2002, ktorý túto problematiku rieši?

a., kto bol podľa tohto zákona niekedy postihnutý?

b., kto je za nedodržiavanie tohto zákona zodpovedný?

c., ak tento zákon je nedokonalý, kto bol za tento nepodarok postihnuty?

Osobne si myslím, že tento zákon plne pokrýva riešenie tohto okruhu problémov, len je potrebné

ho dodržiavať. .

2., Podľa akého kľúča ste navrhovali nežiadúce plemená, či plemená so sprísneným režimom? Ak je to

podľa skutočného počtu poranení, či usmrtení, potom strieľate od pása, pretože v tomto smere sa

štatistiky nevedú, ale určite sú známe čísla usmrtení a ťažkých poranení človeka psom v okolitých

štátoch). Pokiaľ mi je známe, tak : Lipany - československý vlčiak, Trnava - rotweiler, Košice 2x

rotweiler toho istého majiteľa. Sobrance - údajne bandog (ale neskôr preukázaný ako kríženec!).

Tento rok : napadnutie fotografa v Bratislave - rotweiler a krížence rotweilera s nemeckým ovčiakom,

Sucháň - pitbul, ďalšie prípadyublíženia - kaukazský ovčiak, nemecký ovčiak. Dovolím si použiť ešte

čísla z dvoch štatistík:

Nemecko: 26 usmrtených ľudí nemeckým ovčiakom, 7 usmrtených ľudí rotweilerom, 5 usmrtených

ľudí nemckou dogou, 5 usmrtení ľudia krížencami, 3 usmrtení ľudia skupinou bull (pit, staf, amstaf),

po jednom usmrtenom človeku má na svedomí chrt, bernardín, boxer, husky, labrador a doberman.

Počet usmrtených je za 34 rokov.

Česko : usmrtení/ťažko poranení 1998 1/0, 1999 1/1, 2000 0/3, 2001 0/3, 2002 1/6, 2003 3/10,

2004 1/7

U nás tie čísla budú veľmi podobné.

Takže : a. ešte stále sa Vám zdá návrh na zákaz plemena objektívny a podložený faktami?

b., kde sú plemená, ktoré skutočne zabíjajú a zraňujú ľudí?

c. prečo tu nie sú plemená ako NO a RTW?

d., je Vám známe, že na SK je 80% všetkých poranení práve menšími plemenami?

e., bolo treba zapchať oči a uši verejnosti, tak sa zvolili plemená, kde bol predpoklad

najmenšieho odporu?

3., Pani Želeňáková, prečo chce tento návrh zákona riešiť dôsledky a nie príčiny problému?

Veľmi zásadná otázka...

4., Prečo chce tento zákon poškodiť predovšetkým majiteľov, ktorí sú organizovaní, registrovaní,

dodržujúci určité pravidlá a platiaci dane tomuto štátu, zatiaľ čo neorganizovaní a množitelia budú

znovu nepostihnuteľní?

5., Na základe čoho chcete zasahovať do ústavného práva na osobné vlastníctvo? Neplatí v našom štáte

prezumpcia neviny? Prečo chcete vopred viniť niekoho a niečo, pričom nič nespáchal a neporušil,

alebo Vy už vopred predpokladáte, že áno?

6., Poukazujete na podobnú platnosť zákonov v Nemecku, či Rakúsku. Prosím Vás, prečo si ale

už potom nenaštudujete podrobnosti o vykonávaní týchto zákonov? Viete o tom, že napríklad také

vyspelé štáty ako Holandsko a Taliansko už podobné zavedené zákony zrušili, pretože nepriniesli

žiadne výsledky?

7., Ste si vedomí, že odsúdiť plemeno ako také je nezmysel? Ak by to tak nebolo, prečo napríklad v

jednom a tom istom plemene je jedinec, ktorý zvládne policajný výcvik, ale je tam aj jedinec pre

canisterapiu, či záchranár? Bandoga a pitbulla nevynímajúc? Je naozaj pre Vás tak jednoduché

odsúdiť plemeno ako také?

8., Majitelia psov do štátnej, či samosprávnej kasy ročne odvádzajú nemalé prostriedky. Dnes, ešte

zákon nie je v platnosti a samosprávy si mädlia ruky, ako budú zase mať viac peňazí, lebo zvýšia

dane (viď dnešné vyhlásenia pána Bajana). Nie je to zase len o peniazoch, potvrdeniach, povoleniach,

špeciálnych kurzoch a kontrolách? Vám fakt robí dobre donekonečna z občanov ťahať peniaze?

9., Pani Želeňáková, posledné dve otázky a odpoveď na ne, sú pre moje ďalšie rozhodovanie sa v tejto

veci kľúčové :

Prečo nie ste schopní načúvať a spolupracovať s odborníkmi v kynológii, prečo neberiete do

úvahy denno denné vyjadrenia chovateľov, majiteľov, veterinárov, výcvikárov a ďalších odborníkov o

nezmyselnosti tohto návrhu, ale tvrdošijne stojíte na svojich stanoviskách, ktorým chýba ten zdravý

sedliacky úsudok?

10., Prečo neriešite zodpovednosť majiteľov, prečo prípadné priestupky tvrdo nesankcionujete a

nepostupujete represívne, ale úplne zbytočne a nezmyselne sa vŕšite na tých, ktorí sa brániť nemôžu

a pritom verne človeka sprevádzajú tisícročia?

Verím, že na moje otázky sa mi dostane z Vašej strany patričná a pravdivá odpoveď.

Občan Slovenskej republiky MVDr. Zoltán Tatarko

115601_obalka.jpg
U psej matere - Ranč Korňa © 2009 | Všetky práva vyhradené