Sledujte nás na Facebook-u. Sledujte nás na Instagram-e.

Detský letný tabor 2011

Detsky letný/ august 2011/študijno-poznávaci tábor v Korni, v penzióne Kriváň, pod záštitou mestskej polície v Čadci. Ako bolo? pozri foto..... tejto akcie sa tiež zúčastnili zvieratka z ranča - koníky a dobrovoľný členovia Veronika Odrobinakova, Pavla Sabelova, Pata Odrobinakova, Maria Anna Murčova, Peter Prč a Lacko Barčak, touto cestou im ďakujeme za pomoc.

91301_korna 88 001.JPG
91302_korna 88 002.JPG
91303_korna 88 003.JPG
91304_korna 88 005.JPG
91305_korna 88 006.JPG
91306_korna 88 007.JPG
91307_korna 88 008.JPG
91308_korna 88 011.JPG
91309_korna 88 012.JPG
91310_korna 88 013.JPG
91311_korna 88 014.JPG
91312_korna 88 017.JPG
91313_korna 88 018.JPG
91314_korna 88 022.JPG
91315_korna 88 028.JPG
91316_korna 88 030.JPG
91317_korna 88 031.JPG
91318_korna 88 033.JPG
91319_korna 88 035.JPG
91320_korna 88 039.JPG
91321_korna 88 040.JPG
91322_korna 88 041.JPG
91323_korna 88 042.JPG
91324_korna 88 043.JPG
91325_korna 88 044.JPG
91326_korna 88 048.JPG
91327_korna 88 050.JPG
91328_korna 88 053.JPG
91329_korna 88 054.JPG
91330_korna 88 052.JPG
91331_korna 88 053.JPG
91332_korna 88 054.JPG
91333_korna 88 055.JPG
91334_korna 88 058.JPG
91335_korna 88 059.JPG
91336_korna 88 060.JPG
91337_korna 88 061.JPG
91338_korna 88 062.JPG
91339_korna 88 063.JPG
91340_korna 88 064.JPG
91341_korna 88 065.JPG
91342_korna 88 066.JPG
91343_korna 88 119.JPG
91344_korna 88 121.JPG
91345_korna 88 122.JPG
91346_korna 88 126.JPG
91347_korna 88 128.JPG
91348_korna 88 129.JPG
91349_korna 88 130.JPG
91350_korna 88 131.JPG
U psej matere - Ranč Korňa © 2009 | Všetky práva vyhradené